Home / Tài liệu lớp 11 / Sinh học lớp 11 / Cơ thể động vật trao đổi chất với môi trường sống như thế nào?

Cơ thể động vật trao đổi chất với môi trường sống như thế nào?

Cơ thể động vật trao đổi chất với môi trường sống như thế nào?

Động vật tiếp nhận chất dinh dưỡng (cố trong thức ăn), ôxi và thải các chất sinh ra từ quá trình chuyển hoá (nước tiểu, mồ hôi, CO2), nhiệt. Hệ tiêu hoá tiếp nhận chất dinh dưỡng từ bên ngoài cơ thế và đưa vào hệ tuần hoàn. Hệ hô hấp tiếp nhận ôxi chuyển vào hệ tuần hoàn. Hệ tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng và ôxi đến cung cấp cho tất cả các tế bào của cơ thể. Các chất dinh dưỡng và ôxi tham gia vào chuyển hoá nội bào tạo ra các chất bài tiết và CO2. Hệ tuần hoàn vận chuyển chất bài tiết đến thận để bài tiết ra ngoài và vận chuyển CO2 đến phổi để thải ra ngoài.

Xem thêm:  Điện thế nghỉ là gì? Điện thế nghỉ được hình thành như thế nào?

Check Also

tailieuphothong img - Vào thời kì dậy thì của nam và nữ loại hoocmôn nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh về thể chất và tâm sinh lí?

Vào thời kì dậy thì của nam và nữ loại hoocmôn nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh về thể chất và tâm sinh lí?

Vào thời kì dậy thì của nam và nữ loại hoocmôn nào được tiết ra …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *