Home / Tài liệu lớp 9 / Sinh học lớp 9 / Căn cứ vào đâu mà Menđen lại cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau?

Căn cứ vào đâu mà Menđen lại cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau?

Căn cứ vào đâu mà Menđen lại cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau?

Sở dĩ tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của Menđen di truyền độc lập với nhau vì tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

Xem thêm:  Trình bày những ưu thế của công nghệ tế bào

Check Also

tailieuphothong img - Hãy nêu các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất?

Hãy nêu các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất?

Hãy nêu các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất? Có hai kiểu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *