Home / Tài liệu lớp 7 / Địa lý lớp 7 / Các nước Bắc Âu đã khai thác thiên nhiên hợp lí để phát triển kinh tế như thế nào?

Các nước Bắc Âu đã khai thác thiên nhiên hợp lí để phát triển kinh tế như thế nào?

Các nước Bắc Âu đã khai thác thiên nhiên hợp lí để phát triển kinh tế như thế nào?

Các nước Bắc Âu đã khai thác thiên nhiên hợp lí để phát triển kinh tế:

– Khai thác nguồn thủy diện dồi dào và rẻ để phát triển công nghiệp.

– Phát triển kinh tế biển (hàng hải và đánh cá, khai thác dầu khí ở Biển Bắc).

– Phát triển công nghiệp khai thác rừng, sản xuất đồ gỗ và giấy xuất khẩu.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

Xem thêm:  Cho biết nguồn gốc hình thành của các đảo châu Đại Dương.

Check Also

tailieuphothong img - Nêu những đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực.

Nêu những đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực.

Nêu những đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực. Những đặc điểm tự nhiên …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *