Home / Diệu Anh

Diệu Anh

Suy nghĩ về ý kiến: Vai trò quyết định sự thành công hay thất bại của quá trình học tập là vai trò của người học, tuy vai trò của người dạy không phải không quan trọng

tailieuphothong img - Suy nghĩ về ý kiến: Vai trò quyết định sự thành công hay thất bại của quá trình học tập là vai trò của người học, tuy vai trò của người dạy không phải không quan trọng

Suy nghĩ về ý kiến: Vai trò quyết định sự thành công hay thất bại của quá trình học tập là vai trò của người học, tuy vai trò của người dạy không phải không quan trọng Bài làm Để có được kết quả học tập tốt đòi hỏi sự …

Read More »

Bày tỏ suy nghĩ của mình về quan niệm sống được gửi gắm trong câu thơ: Thà một phút huy hoàng rổi chợt tắt Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm

tailieuphothong img - Bày tỏ suy nghĩ của mình về quan niệm sống được gửi gắm trong câu thơ: Thà một phút huy hoàng rổi chợt tắt Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm

Bày tỏ suy nghĩ của mình về quan niệm sống được gửi gắm trong câu thơ: Thà một phút huy hoàng rổi chợt tắt Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm Dàn ý 1.  Giải thích: Sử dụng hình ảnh sống động và lập luận so sánh, Xuân Diệu …

Read More »