Ai có quyền sở hữu chiếc xe, ai chỉ có quyền sử dụng xe?

Ai có quyền sở hữu chiếc xe, ai chỉ có quyền sử dụng xe?
5 (100%) 480 votes

– Người chủ chiếc xe máy mới là người có quyền sở hữu chiếc xe, cc quyền bán, tặng, cho người khác mượn.

Loading...

– Người được giao giữ xe (người trông xe), chỉ giữ gìn bảo quản xe.

– Người mượn xe chỉ được sử dụng xe để đi.

Loading...
Xem thêm:  Nhập vào tâm và bán kính của một đường tròn. Sau đó nhập vào một điểm A(x, y) bất kì và kiểm tra xem nó có thuộc đường tròn hay không?